Erenköy, Ethem Efendi Cd. 74, 34738 Kadıköy/İstanbul
Telefon : 0216 408 2005

Uzman Hakkında Detaylı Bilgi

Kaygı Bozuklukları, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Beslenme ve Yeme Bozuklukları, Depresyon, Kişilik Bozuklukları, Dissosiyasyon Bozuklukları, Bedensel Belirti Bozuklukları gibi patolojilerin yanı sıra ilişkisel zorluklar, yas süreci, ailevi zorluklar, özgüvenle ilişkili zorluklar, yetersizlik hisleri, iş yaşamına ilişkin zorluklar, öfke sorunları, iletişim sorunları gibi gündelik hayatı zorlayan birçok deneyimle çalışmaktayım.

Uzman Klinik Psikolog
Kıymet Kırlı Başoğul

Uzman Klinik Psikolog
Kıymet Kırlı Başoğul

Kaygı Bozuklukları, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Beslenme ve Yeme Bozuklukları, Depresyon, Kişilik Bozu

2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamladıktan sonra Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programını “Suriyeli Sığınmacı Kadınlarda Depresyon, Stresli Yaşam Olayları, Risk Faktörleri ve Aile Ortamı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı tez çalışması ile onur derecesiyle tamamladı. Lisans eğitimi sırasında GATA psikiyatri kliniğinde, yüksek lisans eğitimi sırasında 7 ay boyunca Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve özel bir danışmanlık merkezinde stajını tamamladı. Mezun olduktan sonra Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde gönüllü olarak psikoterapi hizmeti verdi. Lisans ve yüksek lisans eğitimine ek olarak PSİKE İstanbul’un 8 ay süren Psikanalize Giriş Semineri’ni, Kln. Psk. Hakan Kızıltan’ın İleri Düzey Dinamik Terapi eğitimini, Kln. Psk. Bahattin Göktan’ın Süre Sınırlı Psikanalitik Psikoterapi eğitimini, Prof. Dr. Tevfika İkiz’in Rorschach ve TAT test eğitimini tamamladı. Yetişkinlerle yüz yüze ve online dinamik terapi hizmeti vermeye devam etmektedir.

Eğitimler:

 • Yeditepe Üniversitesi – Psikoloji
 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi – Klinik Psikoloji
 • PSİKE İstanbul – Psikanalize Giriş Semineri
 • Dinamik Terapide İleri Düzey
 • Süre Sınırlı Psikodinamik Psikoterapi
 • Rorschach ve Projektif Testler Derneği - Rorschach ve TAT (Tematik Algı Testi) Test Eğitimi
 • MMPI
   

Çalıştığı Yerler:

 • Eylül 2020 – Halen Uzman Klinik Psikolog Yüz Yüze ve Online Terapi
 • Kasım 2020 – Halen Uzman Klinik Psikolog Hiwell Online Psikolojik Danışmanlık
 • Şubat 2020 – Mart 2020 Proje Asistanı Bistanbul Danışmanlık Merkezi
 • Aralık 2018 – Nisan 2019 Uzman Klinik Psikolog Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi
 • Eylül 2017 – Mayıs 2018 Stajyer Klinik Psikolog (Süpervizyon kapsamında) Ayna Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
 • Eylül 2017- Mayıs 2018 Stajyer Klinik Psikolog Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
  7 ay boyunca haftada 3 gün olmak üzere; Kadın ve Erkek Psikoz Servisleri, Alkol ve Madde Bağımlılığı Servisi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Çocuk Ergen Kliniği, Adli Servis ve Çocuk ve Ergen Alkol ve Madde Bağımlılığı Servislerinde birer aylık zorunlu staj
 • Haziran – Temmuz 2015 Stajyer Psikolog GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Makaleler:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Kırlı Başoğul, K. ve Korkut, Y. (2020). Suriyeli sığınmacı kadınlarda depresyonla ilişkili değişkenlerin incelenmesi. Klinik Psikoloji Dergisi. https://doi.org/10.5455/kpd.26024438m000026